Lees a.u.b. het volgende zorgvuldig door voordat u gaat investeren.

Onlineverdienen.nu is geen bankorganisatie of ander type financieel bedrijf met een bankvergunning, en biedt geen bankdiensten of andere financiële diensten aan.

Deelname aan de verschillende investeringsmodellen geschiedt geheel op eigen verantwoording en voor eigen risico, waarbij onlineverdienen.nu op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of verlies, zowel materieel als immaterieel.

De deelnemer investeert op eigen risico en is bekend met het gegeven dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor vergelijkbare toekomstige prestaties.

Alle informatie, communicatie en afbeeldingen die op deze site te vinden zijn, zijn bedoeld als informatie en kunnen niet beschouwd worden als een aanbieding of als beleggingsadvies.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle kosten en lasten die online bedrijven in rekening kunnen brengen. Ook voor de afdracht van belastingen over de behaalde winsten is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Onlineverdienen.nu kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verliezen en kosten als gevolg van een wijziging van de voorwaarden en/of de werkwijze van de voorgestelde online bedrijven.

Registratie bij een van de voorgestelde bedrijven of het gebruik van een andere functionaliteit van deze website kan niet beschouwd worden als de oprichting van een vertegenwoordiging, franchise, partnerrelatie of joint venture tussen deelnemer en onlineverdienen.nu.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle gegevens die de deelnemer verstrekt zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden doorgegeven. Onlineverdienen.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies van gegevens.

Onlineverdienen.nu streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze voorwaarden gelden met ingang van 15 februari 2017.

Neem voor vragen contact met ons op.